fbpx

Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1956 r.

Najważniejsze informacje

· Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

· Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.

· Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

· Zakres danych niezbędnych do wypełnienia formularza będzie udostępniony uczelniom publicznym i niepublicznym jeszcze dziś, 12 lutego.

· W poniedziałek, 15 lutego br. OPI PIB udostępni uczelniom formularz. Dane wprowadzać będą upoważnione przez rektora osoby.

· Zestawienia uczelni będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.

· Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami iw celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.

· Na początku przyszłego tygodnia dla koordynatorów uczelni zostanie zorganizowane webinarium organizowane przez OPI PIB dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza. O szczegółach będziemy informować już wkrótce.

W naszej Uczelni zapisy prowadzi Dział Kadr i Płac.

tel. 85 67 85 893, 85 67 85 839

Data publikacji

12 lutego 2021 r.