fbpx

Nowy kierunek studiów podyplomowych WANS – „Zarządzanie środowiskiem, ochrona środowiska i gospodarka odpadami”

Z dumą informujemy, iż ruszyła rektutacja na unikalny kierunek studiów podyplomowych – „Zarządzanie środowskiem, ochrona środowiska i gospodarka odpadami”.
Celem studium podyplomowego „Zarządzanie środowiskiem, ochrona środowiska i gospodarka odpadami” jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy w aspekcie prawnym (z zakresu zarządzania środowiskiem i gospodarowania odpadami) oraz technicznym/technologicznym (w tematyce ochrony środowiska i gospodarki odpadami), co umożliwi:
– w przedmiotowym obszarze przygotowanie do realizacji zadań natury administracyjnej w organach administracji publicznej różnych szczebli (np. związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przygotowania wniosków, ewidencji i raportów dotyczących problemu odpadów),
– wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001,
– nabycie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności z obszaru zarządzania środowiskiem/gospodarowania odpadami, co umożliwi podjęcie pracy w firmach w działach ochrony środowiska, firmach zajmujących się odbiorem, transportem, unieszkodliwianiem odpadów,
– podwyższenie kwalifikacji kadry działającej w przedsiębiorstwach w obszarze inżynierii środowiska, utylizacji odpadów.

Więcej informacji:
Centrum Kształcenia Podyplomowego WANS
Biuro Rekrutacji
+48 722 234 287
+48 85 67-85-846
e-mail: rekrutacja@wans.edu.pl
Wiecej informacji o naszej ofercie:
https://centrumpodyplomowe.pl/

Data publikacji

29 sierpnia 2023 r.

Nowy kierunek studiów podyplomowych WANS – „Zarządzanie środowiskiem, ochrona środowiska i gospodarka odpadami”