fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 9/2015

ARTYKUŁY

Kazimierz Meredyk, POSTĘP TECHNICZNY A POSTĘP GOSPODARCZY

Elżbieta Szymańska, MAPOWANIE JAKO METODA KREOWANIA INNOWACJI ORGANIZACYJNEJ

Munir Al-Kaber, PRAKTYKA ISLAMSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO W MALEZJI

Ewa Mazur-Wierzbicka, CZYSTSZA PRODUKCJA SPOSOBEM REALIZACJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Iuliia Petelkina, STRUCTURAL ANALYSIS OF COMPETITION IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE 

MISCELLANEA

Mykhailo Gedz, REGULATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 9/2015