fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 6/2014

ARTYKUŁY

Viktória Bobáková, SUPPORT OF SMES´ INNOVATION ACTIVITIES IN SLOVAK REPUBLIC

Barbara Jolanta Dąbrowska, INNOVATIVENESS IN TOURISM AND ITS IMPORTANCE IN TERMS OF GLOBALISATION

Edward Hościłowicz, FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO SPOSÓB EKSPANSJI FIRM POLSKICH NA RYNKI ZAGRANICZNE

Mariya Khmelyarchuk, Oleksandra Pavlyshyn, MODERN PROBLEMS AND PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN BANKING SYSTEM

Michał Król, OCENA POZIOMU RYZYKA KREDYTOWEGO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKA SZKODOWOŚCI NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH 

Łukasz Malinowski, MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI. UMOWA O USŁUGĘ BUDOWLANĄ

MISCELLANEA

Ludmila Spetsian, TYPES OF BUSINESS AND LEGAL BASIS

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 6/2014