fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 5/2014

Marta Ciarko, Agnieszka Paluch-Dybek, PRAKTYKA ETYCZNA A EKONOMIA

Joanna Czyżowska, WYBRANE MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski, DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD EXPENDITURE ON HEALTH IN THE YEARS 2000-2011 

Iwona Krymarys, INSTYTUCJONALIZACJA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE

Andrzej Kuciński, NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKI PUBLICZNE

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk, ROLA SEKTORA KULTURY W KSZTAŁTOWANIU SEKTORA KREATYWNEGO W GOSPODARCE POLSKIEJ 

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 5/2014