fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 4/2014

Agnieszka Białachowska, STRATEGY FORMATION IS A VISIONARY PROCESS

Wojciech Goleński, PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE  – WYMIAR DEFINICYJNY I APLIKACYJNY

Jerzy L. Lisowski, METHODOLOGY OF ORGANISATIONAL CHANGES IN A COMPANY

Ewa Mazur-Wierzbicka, EKOLOGICZNE ASPEKTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Dorota Smoleńska, WARUNKI GOSPODAROWANIA W POLSCE WOBEC DECYZJI FINANSOWYCH FIRM. WYBRANE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I RYNKOWE

Marcin Wojdan, ZASTOSOWANIE TECHNIKI MYSTERY SHOPPING W BADANIU JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 4/2014