fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 33/2023

ARTYKUŁY

Alicja Gołębiowska, PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W POLSCE NA TLE ROZWIĄZAŃ W WYBRANYCH KRAJACH

Anna Gutowska, Karol Kowalewski, PROGRAM „POLSKI ŁAD” A FUNKCJONOWANIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – WYNIKI BADANIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI

Dorota Ostrowska, Anna Lipska, ANALIZA POZIOMU INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2021

Łukasz Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk, WYKORZYSTANIE WYMIARÓW FRAKTALNYCH DO OCENY KONDYCJI EKONOMICZNEJ SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W POLSCE

Dorota Sokołowska, Kamil Krzysztof Mróz, NARZĘDZIA INTERNETOWE JAKO ELEMENT MARKETINGU SPORTU  NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KLUBÓW ANGIELSKIEJ PREMIER LEAGUE

Adam E. Szczepanowski, CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

MISCELLANEA

Anatoliusz Kopczuk, NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘBIORSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO JAKO BENEFICJENCI POMOCY PUBLICZNEJ

Aniela Staszewska, FINANCING SMART CITIES: AN ANALYSIS OF FUNDING MECHANISMS AND CHALLENGES, A LITERATURE REVIEW

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 33/2023