fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 3/2013

ARTYKUŁY

Mária Andrejčíková, ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE SLOVAK ECONOMY

Konrad Bartas, PRZYDATNOŚĆ INDEKSÓW GIEŁDOWYCH WIG I WIG20 JAKO NARZĘDZI PROGNOZOWANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Yuriy Bilenko, MACROECONOMIC ANALYSIS OF EXTERNAL FINANCING OF THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE 

Olha Bilohan, TRADE GOODS STRUCTURE CHANGE IN COUNTRIES  OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE (CEE): DIVERSIFICATION AND SPECIALIZATION RELATIONSHIP

Edyta Brzozowska, PRZEWAGI KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  

Gediminas Davulis, INSTITUTE OF LOCAL TAXES AND ITS STATUS  IN FINANCE SYSTEM OF CONTEMPORARY DEMOCRATIC STATES

Rafał Majewski, METODY WYBORU STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW WYSOKIEJ TECHNIKI  NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Monika Mościbrodzka, Jolanta Żukowska, PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH METOD OCENY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Piotr Musiał, OCENA ZGODNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z MODELEM CHILIJSKIM

Martynas Novikovas, EVALUATION OF BERRY RATIO RELIABILITY DETERMINING TRANSFER PRICING

Artur Płoński, ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI NA RYNKU PRACY  W MIASTACH POSTWOJEWÓDZKICH  W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI I GRUPY WIEKOWEJ

Mariusz Przybyło, ROLA ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Klaudia Pujer, ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REDUKUJĄCYCH RYZYKO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Ewelina E. Rutkowska, UCZESTNICTWO POLSKI W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE USŁUGAMI W LATACH 2010–2011

Agnieszka Wala, Marcin Cywiński, KONCEPCJA MARKI HANDLOWEJ W SYSTEMIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W SFERZE RELACJI  Z DOSTAWCAMI JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA PROCESAMI ZAKUPU

Zlata Vaľovská, Slavka Sedláková, EXISTENCE OF CLUSTERS AND ECONOMIC PROSPERITY AT REGIONAL LEVEL

Lidiya Yemelyanova, THE DETERMINANTS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN THE CEE COUNTRIES 

Joanna Bogna Zielińska, WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO MAŁĄ FIRMĄ NA PRZYKŁADZIE  BIMEDICA POLAND SP. Z O.O.

MISCELLANEA

Jana Jurková, MARKETING IN CONTEXT OF UNIVERSITY EDUCATION

Izabela Maria Stefaniak, REFLEKSJA NA TEMAT OFFSHORINGU

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 3/2013