fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 28/2020

ARTYKUŁY

Krzysztof Borowski, MIARY ZMIENNOŚCI CEN NA RYNKU KAPITAŁOWYM NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH I SUROWCÓW (COMMODITIES)

Irmina Florek, THE IMPORTANCE OF STUDENTS’ FINANCIAL LITERACY IN CONTEXT OF ENTREPRENEURSHIP  – SPAIN AND POLAND

Beata Podstawka, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM  W LATACH 2015-2018

Łukasz Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk, WYKORZYSTANIE ANALIZY R/S  DO BADANIA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁEK NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Izabella Szudrowicz, RELACJE INWESTORSKIE SPÓŁEK PUBLICZNYCH A ZAWÓD SPECJALISTY DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI

MISCELLANEA

Lesław Niemczyk, PODSTAWY ELEMENTARNEJ TEORII PIENIĄDZA  – WARTOŚĆ PIENIĄDZA A CENY TOWARÓW

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 28/2020