fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 29/2020

ARTYKUŁY

Łukasz Drab, EKONOMICZNE ASPEKTY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM A ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM

Patrycja Górecka, ZNACZENIE ZASAD RACHUNKOWOŚCI W RAPORTOWANIU NIEFINANSOWYM NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z SEKTORA BANKOWEGO

Małgorzata Manuszak, Danuta Kowalczyk, Krzysztof Borowski, OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH W POLSCE

Ewa Niedźwiedzka, TENDENCJE ZMIAN NA RYNKU INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH W POLSCE NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000-2018

MISCELLANEA

Joanna Omieciuch, Grażyna Anna Ciepiela, THE ECOTOURISM NETWORK „BETWEEN BUG AND NAREW” AS AN EXAMPLE OF ACTIVITIES SUPPORTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 29/2020