fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 27/2019

ARTYKUŁY

Marta Dawidziuk, PŁYNNOŚĆ FINANSOWA A ZJAWISKO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Edward Hościłowicz, Piotr Karol Hościłowicz, ŹRÓDŁA POZYSKANIA KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Anna Iwacewicz-Orłowska, POTRZEBY NAUCZYCIELI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z BRANŻY BUDOWLANEJ W ZAKRESIE POGŁĘBIANIA SWOJEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE BADAŃ ANKIETOWYCH

Ewa Niedźwiedzka, ROZWÓJ SIECI FRANCZYZOWYCH W POLSCE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Damian Proniewski, TRANSFER AND RESTRUCTURING OF UNDERTAKINGS IN THE EUROPEAN UNION – CASE STUDIES

MISCALLANEA

Vasyl Lypchuk, Nadiia P. Reznik, Anna M. Slobodianyk, THE USE OF SPECULATIVE OPERATIONS IN THE CAPITAL MARKET AND THEIR IMPORTANCE 

 

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 27/2019