fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 26/2019

ARTYKUŁY

Krzysztof Borowski, Aleksandra Gurczyńska, STOPY ZWROTU I RYZYKO W WYBRANYCH SEGMENTACH RYNKU SZTUKI I INWESTYCJI KLASYCZNYCH (AKCJE, OBLIGACJE)

Krzysztof Borowski, Michał Matusewicz, THE DAY-OF-THE-WEEK EFFECT ON THE EXAMPLE OF 82 CRYPTOCURRENCIES

Sylwester Kozak, CZY FINANSOWANIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ZMIENIA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY? PRZYKŁAD WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO  I PODKARPACKIEGO

Karolina Owczarek-Korba, THE INNOVATION ENTERPRISE: CREATIVE KNOW-HOW AND DESIGNER CONCEPT – FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPANY’S STRATEGY

Małgorzata Trocka, ZAKRES UJAWNIEŃ INFORMACJI ŚRODOWISKOWYCH W RAPORTACH NIEFINANSOWYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH INDEKSU WIG-ENERGIA

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 26/2019