fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 25/2019

ARTYKUŁY

Sylwester Kozak, Arkadiusz Weremczuk, ZMIANY W SYSTEMIE DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW W POLSCE

Elżbieta Orechwa-Maliszewska, FINANSOWE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Małgorzata Paszkowska, METODY FINANSOWANIA ŚWIADCZENIODAWCÓW SYSTEMU UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Tomasz Siemieniuk, WYKORZYSTANIE CHAOSU DETERMINISTYCZNEGO DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI EKONOMICZNYMI

Patrycja Wieczorek, Jolanta Wojnar, OCENA PODOBIEŃSTWA WYNIKÓW UPORZĄDKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY NFORMATYCZNEJ UZYSKANYCH RÓŻNYMI METODAMI  PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO

MISCELLANEA

Vasyl Lypchuk, Ivan Tofan, FINANSOWE WSPARCIE DLA ROLNICTWA PRZEZ PAŃSTWO NA UKRAINIE

DONIESIENIA

Marta Dawidziuk, Ewa Krzycka, WYŻSZA SZKOŁA LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 25/2019