fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 24/2019

ARTYKUŁY

Michał Kubik, OCENA ZASTOSOWANIA MODELI STOCHASTYCZNYCH ARMA/ARIMA, GARCH, COCHRANE-ORCUTT W PROGNOZOWANIU CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGI W POLSCE – ANALIZA EMPIRYCZNA

Andrzej Kuciński, WPŁYW STRATEGII WYPŁATY DYWIDENDY NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Magdalena Lesiak, WIELOASPEKTOWE UJĘCIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Monika Sosnowska, ZMIENNOŚĆ KURSÓW AKCJI W KONTEKŚCIE OGŁOSZEŃ O PLANOWANYCH PRZEJĘCIACH W SEKTORZE FARMACEUTYCZNYM

Adam E. Szczepanowski, CZYNNIKI INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Małgorzata Trocka, OPIS MODELU BIZNESOWEGO JEDNOSTKI JAKO ELEMENT RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE BANKÓW

 MISCELLANEA

Aleksander W. Bondar, KAPITAŁ INTELEKTUALNY W GOSPODARCE NARODOWEJ: PORÓWNANIE WYBRANYCH ASPEKTÓW DLA BIAŁORUSI I POLSKI

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 24/2019