fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 23/2018

ARTYKUŁY

Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, ZRÓŻNICOWANIE EFEKTYWNOŚCI W BRANŻY PRODUKUJĄCEJ PASZE I KARMĘ DLA ZWIERZĄT 

Damian Łazarczyk, KONCEPCJA PRAWDZIWEGO I JASNEGO OBRAZU W POLITYCE BILANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Anna Nowacka, SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH JAKO PRZESŁANKA WYBORU BANKU PRZEZ KLIENTÓW  

Agnieszka Paluch-Dybek, ZALETY I WADY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ OPTIVUM 

Robert Piechota, RYZYKO KREDYTOWE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH NOTOWANYCH NA RYNKU CATALYST 

Łukasz Siemieniuk, Adam Gardocki, Nina Siemieniuk, WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W FINANSACH I RACHUNKOWOŚCI 

Grzegorz Zimon, BENCHMARKING W BRANŻOWEJ GRUPIE ZAKUPOWEJ

MISCELLANEA

Bartosz Gościniak, ROLA DOKUMENTU „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016” W OGRANICZANIU PROBLEMU AGENCJI

Marcin Sołtysik, KSIĘGOWY – INTERDYSCYPLINARNY ZAWÓD

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 23/2018