fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 22/2018

ARTYKUŁY

Edyta Brzozowska, INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A KREATYWNOŚĆ JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

Anna E. Jurczuk, Piotr Pysz, JOSEPH A. SCHUMPETER – TEORETYK INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Andrzej Kuciński, ANALIZA POWIĄZAŃ POMIĘDZY PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ A RENTOWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Sebastian Wieczorek, Jakub Woźniak, WPŁYW REWALUACJI AKTYWÓW BIOLOGICZNYCH NA RAPORTOWANE WYNIKI FINANSOWE  PRZEDSIĘBIORSTW

Joanna Bogna Zielińska, POZIOM INNOWACYJNOŚCI POLSKI NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2004-2016 

 MISCELLANEA

Aleksander Bondar, KAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK TWÓRCZOŚCI W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Lioudmila Nekhorocheva, TWORZENIE EKOSYSTEMU SPRZYJAJĄCEGO ROZWOJOWI KREATYWNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W REPUBLICE BIAŁORUSI

Aniela Staszewska, FINTECH IN POLAND: FINTECH START-UPS VERSUS TRADITIONAL BANKING IN POLAND

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 22/2018