fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 21/2018

ARTYKUŁY

Anna Iwacewicz-Orłowska, Dorota Sokołowska, CZYNNIKI WARUNKUJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PAŃSTW GRUPY OECD W LATACH 2013 I 2017

Karol Kowalewski, UWARUNKOWANIA KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W REGIONIE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI

Vaclovas Lakis, Audrius Masiulevičius, RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA: STRATEGIE POZYTYWNE I NEGATYWNE

Urszula Onichimiuk, Bazyli Poskrobko, KONCEPTUALIZACJA PROCESU KONWERSJI WIEDZY W INNOWACJE

Elżbieta Orechwa-Maliszewska, ULGI PODATKOWE JAKO CZYNNIK KSZTAŁTOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

 MISCELLANEA

Tomasz Janka, Maria Szymczak-Favoreto, KOMPETENCJE KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW JAKO KLUCZOWY ELEMENT DLA INNOWACYJNEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. STUDIUM PRZYPADKU

 DONIESIENIA

Adam Edward Szczepanowski, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE REGIONU

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 21/2018