fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 20/2018

ARTYKUŁY

Piotr Figura, ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWO-MAJĄTKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Mirosław Kowalewski, INWESTYCJE ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W OLSZTYNIE

Sylwester Kozak, ZMIANY W STRUKTURZE DOCHODÓW BANKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA ULTRA NISKICH STÓP PROCENTOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bartłomiej Lisicki, WPŁYW UWOLNIENIA KURSU FRANKA SZWAJCARSKIEGO NA KRÓTKOTERMINOWE STOPY ZWROTU Z NOTOWAŃ AKCJI BANKÓW NA GPW W WARSZAWIE

Magdalena Tekień, POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Joanna Bogna Zielińska, KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM WSPÓLNEGO RYNKU NA PRZYKŁADZIE JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO

MISCELLANEA

Bogumiła Powichrowska, OD ZARZĄDZANIA WIEDZĄ DO ZARZĄDZANIA W KOLORZE TURKUSU

Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek, Monika Bednarczyk, WSPARCIE NAUKI I BIZNESU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 20/2018