fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 19/2017

ARTYKUŁY

Krzysztof Borowski, RYNEK FUNDUSZY EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) W POLSCE I W NIEKTÓRYCH KRAJACH  – WYBRANE ELEMENTY

Kamil Nowak, EKSPOZYCJA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH TYPU SMART BETA NA CZYNNIKI RYZYKA

Olga Pilipczuk, Natalia Cosenco, Olena Kosenko, AKTUALNE PROBLEMY ROZWOJU RYNKU RACHUNKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE 

Michał Polasik, Marta Jakubowska, PRZYCZYNY I BARIERY AKCEPTACJI KART PŁATNICZYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWE W POLSCE

Łukasz Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk, WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA ZBIORÓW ROZMYTYCH W PROCESACH EKONOMICZNYCH

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk, KONSUMPCJA DÓBR LUKSUSOWYCH W POLSCE

MISCELLANEA

Rafał Kramer, DYLEMATY GOSPODAROWANIA PIASKIEM JAKO DOBREM EKONOMICZNYM 

Małgorzata Paszkowska, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SYSTEMU ZDROWOTNEGO W POLSCE W OBLICZU ZMIAN

DONIESIENIA

Anna Iwacewicz-Orłowska, Joanna Omieciuch, „MESTWIN” – W 80. ROCZNICĘ URODZIN

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 19/2017