fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 18/2017

ARTYKUŁY

Carlos Jorge Lenczewski Martins, HANDEL O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI A REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ

Michał J. Kowalski, Monika Kaźmierczak, PROCEDURA INTEGRACJI  W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘĆ

Grażyna Michalczuk, Urszula Konarzewska, Teresa Mikulska, RAPORT ZINTEGROWANY JAKO PRZYKŁAD NOWEGO PODEJŚCIA DO SPRAWOZDAWCZOŚCI  BIZNESOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Małgorzata Paszkowska, UMOWA Z ZUS W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SANATORIUM UZDROWISKOWEGO

Nina Siemieniuk, Agnieszka Zalewska-Bochenko, DETERMINANTY, BARIERY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE

Mateusz Szymczak, Piotr Figura, OCENA PRZYDATNOŚCI WIELOWYMIAROWYCH MODELI DYSKRYMINACYJNYCH DO PROGNOZOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH

MISCELLANEA

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski, KLASYFIKACJA WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Agnieszka Wójcik, Ksenia Siadkowska, ŚWIADOMOŚĆ INWESTYCYJNA A WYSTĘPOWANIE EFEKTU OVERCONFIDENCE  U STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEEKONOMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE UCZELNI TECHNICZNEJ

 RECENZJA

Anna Masłoń-Oracz, RECENZJA PRACY ZBIOROWEJ pt. „OTWARCIE – KONKURENCYJNOŚĆ – WZROST” POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PROF. KATARZYNY ŻUKROWSKIEJ

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 18/2017