fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 17/2017

ARTYKUŁY

Magdalena Byczkowska, Andrzej Kuciński, THEORETICAL ASPECT OF THE FORMS OF INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER  BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS. FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND THEIR ROLE  IN THE PROCESS OF DIFFUSION OF TECHNOLOGY IN POLAND

Sławomir Ignatiuk, FINANSOWANIE  WCZESNYCH FAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW  ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEZ PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL

Lesław Niemczyk, FILOZOFICZNE PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI A ROZWÓJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Joanna Papińska-Kacperek, BUSINESS MODELS FOR MODERN START-UPS

Katarzyna Puchalska, Agnieszka Majka, BARIERY LOKALIZACJI BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W OPINII INWESTORÓW

Michał Sobierański, Dariusz T. Dziuba, MOTYWACJE DONATORÓW W SYSTEMACH CROWDFUNDINGU Z NAGRADZANIEM

MISCELLANEA

Mieczysław Adamowicz, Tomasz Adamowicz, ŁAGODZENIE SKUTKÓW I DZIAŁANIA NAPRAWCZE JAKO REAKCJA NA ŚWIATOWY KRYZYS FINANSOWY  W LATACH 2007-2010

Kinga Kądziołka, OCENA CZASU FUNKCJONOWANIA GIEŁD BITCOIN Z WYKORZYSTANIEM METOD NIEPARAMETRYCZNYCH

DONIESIENIA

Joanna Omieciuch, Artur Ziontek, WSPÓŁPRACA WSFIZ W BIAŁYMSTOKU Z KAZACHSKIM INNOWA-CYJNYM UNIWERSYTETEM PRAWA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 I JEJ POKŁOSIE

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 17/2017