fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 16/2017

ARTYKUŁY

Krzysztof Borowski, BŁĘDY MERYTORYCZNE I UPROSZCZENIA REŻYSERSKIE W POLSKICH FILMACH FABULARNYCH, ZAWIERAJĄCYCH WĄTEK RYNKU FINANSOWEGO

Roman Chorób, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI DETERMINANTĄ FUNKCJONOWANIA I EKSPANSJI  KLASTRÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Małgorzata Hasny-Łoń, WPŁYW OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH W POLSCE NA WIELKOŚĆ WYKAZYWANYCH PRZEZ PODATNIKÓW OBROTÓW

Maria Kłusek, PODATKOWE INSTRUMENTY POLITYKI PRORODZINNEJ WOBEC SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ KRAJU

Andrzej Kuciński, Magdalena Byczkowska, PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA W UJĘCIU STATYCZNYM ORAZ DYNAMICZNYM  NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU METALOWEGO NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

Mirosław Sołtysiak, MŁODZI KLIENCI NA RYNKU USŁUG BANKOWOŚCI MOBILNEJ W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Grzegorz Walerysiak, ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH W POZYSKIWANIU KAPITAŁU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PRYWATNE  W WYBRANYCH KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

MISCELLANEA

Mieczysław Adamowicz, Tomasz Adamowicz, PRZEBIEG, PRZYCZYNY I SKUTKI ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2007-2010

Jolanta Wojnar, TAKSONOMICZNA ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W UJĘCIU REGIONALNYM

Jolanta Zawora, ZAKRES I KIERUNKI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMIN W POLSCE

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 16/2017