fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 15/2016

Agnieszka Grzybowska, Agnieszka Ertman, ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W KSZTAŁTOWANIU SPRAWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Sylwester Kozak, WPŁYW NISKICH STÓP PROCENTOWYCH  NA DOCHODOWOŚĆ BANKÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH I W POLSCE

Vaclovas Lakis, THE POSSIBILITIES AND WAYS OF IMPROVING AUDIT QUALITY

Bogumiła Mucha-Leszko, POLITYKA BUDŻETOWA I POSTKRYZYSOWA  KONSOLIDACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH A STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA  W WIELKIEJ BRYTANII

Nina Siemieniuk, Jarosław Kilon, Łukasz Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk, WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA  SIECI NEURONOWYCH W PROCESACH EKONOMICZNYCH

Rasa Subačienė, ANALYSIS OF SOCIAL PROTECTION IN LITHUANIA, LATVIA AND ESTONIA 

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk, KONSUMPCJA DÓBR LUKSUSOWYCH W POLSCE

Magdalena Tekień, ROZWÓJ I STRUKTURA SEKTORA  USŁUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE 

Joanna Bogna Zielińska, WYBRANE KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI  DO JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO  NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 15/2016