fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 14/2016

Anna Dyhdalewicz, UJAWNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD  ROZLICZANIA DŁUGOTERMINOWYCH UMÓW  BUDOWLANYCH – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Piotr Figura, KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEZ PONADPRZECIĘTNIE RENTOWNE MSP W OKRESIE DOBREJ I ZŁEJ KONIUNKTURY  GOSPODARCZEJ

Karolina Hołownia, DOSTĘPNOŚĆ FAKTORINGU DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Sławomir Ignatiuk, PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW   

Katarzyna Łukaszewicz, ROZWÓJ RYNKU USŁUG LEASINGOWYCH W POLSCE W LATACH 2006-2014

Adam Miara, ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Grażyna Michalczuk, Julita Fiedorczuk, RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKOWANIA INTERESARIUSZOM W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ TWORZENIA WARTOŚCI

Błażej Prusak, WARTOŚĆ REZYDUALNA W WYCENACH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE  

Anna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejczyk, IDENTYFIKACJA KOSZTÓW JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I PROBLEMY Z TYM ZWIĄZANE

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 14/2016