fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 13/2016

Viktória Bobáková, INSOLVENCY OF ENTERPRISES

Alina Borowska, WALUTA LOKALNA  CZYNNIKIEM ROZWOJU GOSPODARKI LOKALNEJ

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, PRYWATNY PODMIOT LECZNICZY JAKO FIRMA RODZINNA A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – ASPEKTY TEORETYCZNE

Piotr Figura, STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PONADPRZECIĘTNIE RENTOWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP

Dariusz Filip, Piotr Komorowski, KONURENCYJNOŚĆ RYNKÓW FINANSOWYCH. CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI

Beata Glinkowska, DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA JAKO OBSZAR WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU

Anna Kaczmarek, Magdalena Byczkowska, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODMIOTY REALIZACJI FUNKCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH 

Anna Ostrowska, SYSTEM DOTOWANIA ZABYTKÓW I POMNIKÓW HISTORII W ŚWIETLE PRZYSZŁEJ REFORMY NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA  

Dorota Sokołowska, EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWANIA KLUBÓW PIŁKARSKICH W POLSKIEJ EKSTRAKLASIE

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 13/2016