fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 12/2016

ARTYKUŁY

Andrzej Letkiewicz, SAMOREGULACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW W REGULACYJNO-DEREGULACYJNYCH UWARUNKOWANIACH FUNKCJONOWANIA  SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH

Joanna Czyżowska, WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW 

Anna Iwacewicz-Orłowska, KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I JEJ WPŁYW NA WIZERUNEK FIRMY 

Andrzej Kuciński, ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Monika Raczyńska, PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ JAKO PROJEKT INWESTYCYJNY 

Dorota Smoleńska, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MARKETINGU

DONIESIENIA

Adam E. Szczepanowski, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W REGIONALNEJ I GLOBALNEJ GOSPODARCE 

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 12/2016