fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 11/2015

Krzysztof Borowski, OBLIGACJE KORPORACYJNE NOTOWANE  NA CATALYST JAKO ALTERNATYWNA FORMA  POZYSKIWANIA KAPITAŁU PRZEZ POLSKIE FIRMY

Edyta Brzozowska, Rafał Majewski, DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W UJĘCIU TERYTORIALNYM W LATACH 2009-2013

Piotr Figura, WARTOŚCI REKOMENDOWANE  WSKAŹNIKÓW SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP

Anna Górska, FAKTORING JAKO FORMA FINANSOWANIA  PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE PRZED I PO KRYZYSIE  (LATA 2007-2013)

Mestwin Stanisław Kostka, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMII

Anna Ożóg, Jolanta Wojnar, OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I MODELI ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 11/2015