fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 10/2015

Maria Węgrzyn, IDENTYFIKACJA POTRZEB FINANSOWYCH  I PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH W PRAKTYCE  POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lyubov Doskochynska, EVOLUTION OF THE ROLE OF SILVER  IN THE ECONOMY OF THE STATE  IN THE CONTEXT OF FINANCIAL GLOBALIZATION

Karol Kowalewski, PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA  OCENY PRACOWNIKÓW

Małgorzata Mikita, ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO  MOTOREM ROZWOJU GOSPODARKI

Elżbieta Orechwa-Maliszewska, ROLA INSTRUMENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ  W STYMULOWANIU DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Natalia Tuwakowa, Marta Pankoweć, ANALIZA PORÓWNAWCZA DYNAMIKI  WYBRANYCH MAKRO PARAMETRÓW GOSPODARKI POLSKI PRZED I PO AKCESJI DO UE W KONTEKŚCIE EUROINTEGRACYJNYCH MOŻLIWOŚCI UKRAINY

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 10/2015