fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 1/2011

ARTYKUŁY

Kazimierz Grygutis, AUDYT JAKO POTWIERDZENIE WIARYGODNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE POLSKI I LITWY

Michał Król, PROJEKTY PODATKU BANKOWEGO W POLSCE NA TLE ROZWIĄZAŃ W WYBRANYCH KRAJACH 

Katarzyna Łogwiniuk, ANALIZA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY ICT WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W POLSCE 

Elżbieta Orechwa-Maliszewska, SYSTEM FINANSOWY A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY 

Agnieszka Syrocka-Sijka, PRIVATE BANKING – ZNACZENIE W PROCESIE PRZEMIAN WE WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI

Agnieszka Żołądkiewicz, FAKTORING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

MISCELLANEA

Ludmila Spetsian, MECHANISM OF MOTIVATION OF LABOR

DONIESIENIA

Anna Iwacewicz-Orłowska, RELACJA Z WARSZTATÓW W RAMACH PROGRAMU UNIWERSYTETU BAŁTYCKIEGO (BUP) 

Joanna Omieciuch, MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA LOGISTYCZNA

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 1/2011