fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 30/2021

ARTYKUŁY

Dorota CHMIELEWSKA–MUCIEK, ORGANIZATIONAL CULTURE DIVERSITY

Marta CZARKOWSKA, STABILNOŚĆ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE PRZED WYBUCHEM PANDEMII COVID-19

Agnieszka JANIA, RACHUNEK FINANSOWEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Grzegorz KWIATKOWSKI, ROLA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM KOREI POŁUDNIOWEJ W XX WIEKU

Raphael REINWALD, COMPARING REDUCED FORM VS. STRUCTURAL MODELS IN MEASURING AND MANAGING CREDIT PORTFOLIO RISKS – A COMPREHENSIVE META – ANALYSIS

Mariola SZEWCZYK–JAROCKA, SPECYFIKA RACHUNKOWOŚCI  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 30/2021