fbpx
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 1/2011

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 1/2011

ARTYKUŁY Kazimierz Grygutis, AUDYT JAKO POTWIERDZENIE WIARYGODNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE POLSKI I LITWY Michał Król, PROJEKTY PODATKU BANKOWEGO W POLSCE […]

lut 05, 2024
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 2/2012

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 2/2012

ARTYKUŁY Małgorzata Frej, NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE A MECHANIZMY OCHRONY KONSUMENTA BANKU Wojciech Goleński, POMIĘDZY RYNKIEM A MISJĄ SPOŁECZNĄ. Przedsiębiorczość społeczna  – wybrane aspekty […]

lut 05, 2024
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 3/2013

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 3/2013

ARTYKUŁY Mária Andrejčíková, ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE SLOVAK ECONOMY Konrad Bartas, PRZYDATNOŚĆ INDEKSÓW GIEŁDOWYCH WIG I […]

lut 05, 2024
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 7/2014

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 7/2014

Yuriy Bilenko, CAPITAL FORMATION IN THE ECONOMIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ITS MAIN DETERMINANTS: TWENTY […]

lut 05, 2024
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 6/2014

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 6/2014

ARTYKUŁY Viktória Bobáková, SUPPORT OF SMES´ INNOVATION ACTIVITIES IN SLOVAK REPUBLIC Barbara Jolanta Dąbrowska, INNOVATIVENESS IN TOURISM AND ITS IMPORTANCE IN […]

lut 05, 2024
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 5/2014

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 5/2014

Marta Ciarko, Agnieszka Paluch-Dybek, PRAKTYKA ETYCZNA A EKONOMIA Joanna Czyżowska, WYBRANE MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski, DEVELOPMENT OF […]

lut 05, 2024
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 4/2014

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 4/2014

Agnieszka Białachowska, STRATEGY FORMATION IS A VISIONARY PROCESS Wojciech Goleński, PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE  – WYMIAR DEFINICYJNY I APLIKACYJNY Jerzy L. Lisowski, METHODOLOGY OF ORGANISATIONAL […]

lut 05, 2024
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 11/2015

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 11/2015

Krzysztof Borowski, OBLIGACJE KORPORACYJNE NOTOWANE  NA CATALYST JAKO ALTERNATYWNA FORMA  POZYSKIWANIA KAPITAŁU PRZEZ POLSKIE FIRMY Edyta Brzozowska, Rafał Majewski, DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW […]

lut 05, 2024
„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 10/2015

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 10/2015

Maria Węgrzyn, IDENTYFIKACJA POTRZEB FINANSOWYCH  I PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH W PRAKTYCE  POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Lyubov Doskochynska, EVOLUTION OF THE ROLE OF SILVER  […]

lut 05, 2024