fbpx

Zapraszamy serdecznie do udziału w Projekcie Liderzy Eko-Zmian!

Wszyscy chętni do udziału proszeni są o zgłoszenie się za pomocą specjalnego formularza. Formularze będą przyjmowane w terminie do 31 marca br. Zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa są opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i wybór najlepszej dla siebie formy aktywności.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z dr Elizą Szadkowską – Koordynator projektu, e-mail: liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl, tel. 662085729.

UWAGA!

Osoby, które nie mogą osobiście dostarczyć formularza zgłoszenia, proszone są o przesłanie go pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul.Ciepła 40, 15-472 Białystok, Biuro Rekrutacji – pok. 16

Dopisek: „LIDERZY EKO-ZMIAN”

 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WSFIZ:

 Jesteś studentem lub pracownikiem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku albo Filii w Ełku?

Jeśli tak możesz wziąć udział w:

  1. w ścieżce niebieskiej adresowanej do sympatyków i sympatyczek ekologii – praktyczny kurs przedmiotu „Empatia Ekologiczna”, prowadzonego m. in. przez znanych i cenionych w środowisku lokalnym ekologów, działaczy społecznych, prawników, socjologów i przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną przyrody. Oprócz szkoleń z eko-partycypacji, eko-wolontariatu i eko-mediacji, uczestnicy przejdą także trening social-media, nauczą się robić zdjęcia oraz filmy poświęcone ekologii.

 

lub

 

  1. w ścieżce zielonej adresowanej do Liderów Eko-Zmian – obejmującej oprócz kursu Przedmiotu Empatia Ekologiczna także praktyki, tj. zajęcia w Kole Naukowym Empatia Ekologiczna, udział w praktykach w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. Sławińskiego z siedzibą w Supraślu oraz udział w Studenckim Alercie dla Matki Ziemi – monitoringu obywatelskim w ekologii.

 Zapoznaj się z REGULAMINEM:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Liderzy Eko-Zmian

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Formularz zgłoszenia pracownicy i studenci WSFiZ

 REKRUTACJA EDUKATORÓW PRZYRODNICZYCH:

Zapraszamy m. in. pracowników instytucji i służb ochrony przyrody, pracowników uczelni wyższych, szkół, urzędów samorządowych i działaczy organizacji pozarządowych prowadzących edukację przyrodniczą i ekologiczną.

Obóz to trzy 2-dniowe zjazdy szkoleniowe w trzech różnych tematach: edukacja przyrodnicza, klimatycznauzdrowiskowa.

Zapoznaj się z REGULAMINEM:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Liderzy Eko-Zmian

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Formularz zgłoszenia obóz edukatorów przyrodniczych w ramach projektu Liderzy Eko-Zmian

Formularze należy dostarczyć na adres:

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las, ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl

Dopisek: „LIDERZY EKO-ZMIAN”

DOKUMENTY W WERSJI PDF:

PDF Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Liderzy Eko-Zmian

PDF Formularz zgłoszenia pracownicy i studenci WSFiZ

PDF Formularz zgłoszenia obóz edukatorów przyrodniczych w ramach projektu Liderzy Eko-Zmian