fbpx

Konferencja prasowa poświęcona włączeniu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Szanowni Państwo!
W dniu 28.09.2022 r. o. godz. 11:00 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa poświęcona włączeniu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r.
Udział w konferencji wzięli:
JM Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, dr Edward Hościłowicz, prof. WSFIZ.
JM Rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, dr Dorota Sokołowska, prof. WSWFiT.
Konferencję poprowadził Sylwester Pilipczuk – Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uczelni WSFiZ.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od 1993 roku i jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Oferuje programy kształcenia praktycznego na poziomie studiów I i II stopnia zapewniające zdobycie atrakcyjnej wiedzy oraz umiejętności. Treści nauczania zostały przygotowane wspólnie z pracodawcami. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i wykładowców z doświadczeniem praktycznym. Alma Mater zapewnia bogatą ofertę wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz uczelni partnerskich, a także szeroki dostęp do systemu stypendiów.
Misją WSFIZ jest kształcenie liderów przyszłości, odpowiedzialnych za harmonijny
i zrównoważony rozwój regionu, kraju i świata, w nowoczesnej i praktycznej Uczelni, silnej kompetencjami swoich pracowników, studentów i absolwentów.
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (do 2008 r. w Supraślu) powstała w kwietniu 2001 roku, w wyniku przekształcenia Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego im. Zygmunta Szelesta w autonomiczną uczelnię. Bazuje na doświadczeniu zdobytym w trakcie kilkuletniej działalności Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego oraz współpracy, utrzymywanej z Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
W roku 2005 Uczelnia uzyskała akredytację Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, przez co stała się jedyną uczelnią wyższą w północno-wschodniej części kraju posiadającą uprawnienia w tym zakresie. W 2008 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki przeniosła swoją siedzibę z Supraśla do Białegostoku.
Uczelnia jest jedyną uczelnią w regionie kształcącą nauczycieli Wychowania Fizycznego
i jedną z dwóch kształcącą nauczycieli w ogóle. Jest to uczelnia niezbędna z punktu widzenia naszego miasta i województwa, o czym świadczy niesłabnące zainteresowanie młodych ludzi.
Potencjał uczelni powoduje, że studenci mają zapewnioną nie tylko opiekę dydaktyczną i naukową ale również, dzięki warunkom studiowania zapewnionym przez Uczelnię, mogą czynnie kontynuować swoją karierę sportową. Świadczy o tym plejada sportowców – absolwentów: Anita Włodarczyk, Patrycja Maliszewska, Krystyna Danilczyk-Zabawska, Joanna Fiodorow, Kamila Lićwinko i wielu innych.
Połączenie uczelni oznacza ich wspólne funkcjonowanie pod nazwą: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Turystyki. Pracownicy i studenci WSWFiT stają się pracownikami i studentami WSFiZ, z zachowaniem zawartych wcześniej umów.
Połączenie uczelni – na chwałę nauki i rozwoju – zwiększa możliwości kreowania atrakcyjnej oferty dydaktycznej skierowanej do przyszłych studentów oraz profesjonalizacji rozwoju kadr naszego regionu. W perspektywie przewidywane jest uruchomienie nowych kierunków studiów.

Data publikacji

04 października 2022 r.

Konferencja prasowa poświęcona włączeniu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku