fbpx

Koło Naukowe Prawa i Administracji WSFiZ zaprasza na spotkanie (7.06.22)

Szanowni Państwo,

Koło Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku zaprasza na spotkanie w dniu 7 czerwca 2022 r. z mjr Magdaleną Błażewicz – dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Spotkanie poświęcone będzie prezentacji struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i zadań Służby Więziennej, a także wyzwaniach, przed którymi stoją funkcjonariusze tej formacji. Zostanie przedstawiona charakterystyka białostockiej jednostki penitencjarnej ze wskazaniem prowadzonych specjalistycznych oddziaływań wobec skazanych. Spotkanie służyć też będzie szukaniu odpowiedzi na pytanie, czy świat służb mundurowych jest tylko dla mężczyzn. Jak kobiety odnajdują się podczas realizowania codziennych, służbowych obowiązków. Poznanie specyfiki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz możliwość skonfrontowania teorii z praktyką penitencjarną bez wątpienia wzbogaci wiedzę studentów w zakresie funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce.

Więcej o Prelegentce:

Mjr Małgorzata Błażewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służbę w SW rozpoczęła w 2007 r. jako wychowawca w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Od 2016 r. pełniła funkcję kierownika działu penitencjarnego, a także rzecznika prasowego suwalskiego aresztu. W czasie służby odznaczona została przez Ministra Sprawiedliwości brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Od lipca 2021 r. była dyrektorem Zakładu Karnego w Białymstoku. W wyniku restrukturyzacji, w grudniu 2021 jednostka ta została przekształcona w oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku, a mjr Błażewicz objęła kierownictwo białostockiego aresztu przy ul. Kopernika jako pierwsza kobieta w ponad stuletniej jego historii.

Data: 7 czerwca 2022 r., godz. 17.00

Miejsce: MS Teams

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM4NTI3YzItYmUyNi00MWRkLTljMTgtNDllNGVhMDc4ZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%229d238d4d-00fd-4f0f-866e-458ec06178e2%22%7d

Data publikacji

01 czerwca 2022 r.

Koło Naukowe Prawa i Administracji WSFiZ zaprasza na spotkanie (7.06.22)