fbpx

KLUB LIDERÓW ZMIAN ONLINE(17.12.20)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białystoku jest organizatorem webinariów poświęconych wpływowi pandemii na zmiany zachodzące w gospodarce i społeczeństwie z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań pod wspólnym tytułem „CZEGO UCZY NAS OBECNY KRYZYS?”.

Celem najbliższego spotkania, które odbędzie się 17.XII.2020 r. o godz. 17.00  jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie „CZEGO UCZY NAS OBECNY KRYZYS W OBSZARZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ?”

Zależy nam na wzięciu udziału w dialogu społecznym wszystkich środowisk zainteresowanych przedmiotowym tematem, stąd wśród zaproszonych gości są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych Miasta Białystok.

W spotkaniu uczestniczą także przedstawiciele kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz studenci.

Zaproszeni Prelegenci:

Bożena Bednarek – Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Podlaski Senior
Elżbieta Bubienko – Prezeska Stowarzyszenia Ku dobrej Nadziei
Rafał Średziński – Prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Prezes Stowarzyszenia My dla Innych
Anna Pawłowska – pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Adam Kurluta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Białystok
dr Dorota Konopka Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; wykładowca WSFiZ w Białymstoku
dr Małgorzata Wenclik – wykładowca WSFiZ w Białymstoku
Sylwester Pilipczuk – Prezes Fundacji Prof. Tadeusza Kasprzaka

Link do wydarzenia:

Data publikacji

12 grudnia 2020 r.

KLUB LIDERÓW ZMIAN ONLINE(17.12.20)