fbpx

„Jak zostać profesjonalnym doradcą podatkowym, zmiany w Nowym Ładzie” (ADP-17.12.21)

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (17.12.21, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Jak zostać profesjonalnym doradcą podatkowym, zmiany w Nowym Ładzie”, który poprowadzi Izabella Trochimczuk – doradca podatkowy, Prezes Zarządu Protekt Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Wiceprzewodnicząca Podlaskiego oddziału KIDP.

O PRELEGENTCE:

Izabella Trochimczuk
– Doradca podatkowy, prawnik,

– Prezes Zarządu Protekt Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.,

– Wiceprzewodnicząca Podlaskiego oddziału KIDP

 

Serdecznie zapraszamy.

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGExZmMxMDUtMGJmNS00ZDI3LWE1ZmQtYWRlYzU4ZDgzNmEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Data publikacji

16 grudnia 2021 r.

„Jak zostać profesjonalnym doradcą podatkowym, zmiany w Nowym Ładzie” (ADP-17.12.21)