fbpx

IT PROJECT MANAGEMENT – nowe studia podyplomowe!

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe:

IT PROJECT MANAGEMENT, organizowane przez WSFiZ przy wsparciu Infotech Klaster Technologiczny.
Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia na poziomie co najmniej licencjackim / inżynierskim (studia pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem wydanym przez uczelnię wyższą), które chcą podnieść swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami i zespołami informatycznymi (bądź dopiero nabyć te kompetencje).

Więcej o programie studiów, kadrze i rekrutacji:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=783246&fbclid=IwAR3pQf7L9efzoc1ZyCjLqJ_Af6nKXfq744yhyAeqFEfiIigO3RRTdC5OGc8

Data publikacji

02 października 2020 r.

IT PROJECT MANAGEMENT – nowe studia podyplomowe!