fbpx

International Students’ Conference 2020

International Students’ Conference 2020

Even though we have not been able to physically travel, students have been coming up with creative ways to connect virtually. One such way was a meeting on December 16, when members from different universities in our ERASMUS network came together for a Students’ Conference online titled “Current Issues in Management”. Students from international partner universities joined students from WSFiZ to practice their English language skills and share information about their universities and cultures. Representatives from Sokhumi State University in Georgia, Harokopio University in Greece, Kazimieras Simonavicius University in Lithuania, and Uludag University in Turkey joined students from WSFiZ in Poland. The representatives from Georgia encouraged us to try the country’s ski slopes and wine. The representative from Lithuania was originally from Sri Lanka, and gave us a very interesting overview of his country and culture. All representatives encouraged us to travel to their countries and universities. It was nice to hear that even though we are in different parts of Europe and are studying different things, there is a lot that connects us as students and citizens of the world. For more information contact Joanna Boboryko-Hocazade at the International Office.

Międzynarodowa Konferencja Studentów 2020

Chociaż nie jesteśmy w stanie fizycznie podróżować, proponujemy studentom kreatywne sposoby wirtualnych działań. Jednym z nich było spotkanie 16 grudnia, podczas którego przedstawiciele różnych uczelni w naszej sieci ERASMUS+ zebrali się na internetowej konferencji studenckiej zatytułowanej „Aktualne zagadnienia w zarządzaniu”. Studenci z zagranicznych uczelni partnerskich dołączyli do studentów WSFiZ, aby ćwiczyć znajomość języka angielskiego i dzielić się informacjami o swoich uczelniach i kulturach. Do studentów WSFiZ w Polsce dołączyli przedstawiciele Sokhumi State University w Gruzji, Harokopio University w Grecji, Kazimieras Simonavicius University na Litwie i Uludag University w Turcji. Przedstawiciele Gruzji zachęcali nas do wypróbowania stoków narciarskich, a także spróbowania gruzińskiego wina. Student z Litwy pochodził de facto ze Sri Lanki i przedstawił nam bardzo interesujący pakiet informacji na temat swojego kraju i kultury. Wszyscy studenci zachęcali nas do odwiedzenia swoich krajów i uczelni. Miło było usłyszeć, że chociaż mieszkamy w różnych częściach Europy i studiujemy różne kierunki, wiele nas łączy jako studentów i obywateli świata.

W drugiej części spotkania zrealizowana została dyskusja merytoryczna w zakresie bieżących trendów w zarządzaniu – studenci rozmawiali o przemyśle 4,0 podając przykłady firm.

Było to pierwsze, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie spotkanie. Studentów WSFiZ zainteresowanych udziałem w kolejnych spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Działem Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą (Joanna Boboryko – Hocazade, foreign@wsfiz.edu.pl).

Data publikacji

22 stycznia 2021 r.

International Students’ Conference 2020