fbpx

Efektywność zarządzania firmą w praktyce – Akademia Dobrych Praktyk(8.04.22)

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (08.04.22, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Efektywność zarządzania firmą w praktyce”, poprowadzi go Pan Zdzisław Karwowski, Prezes Zarządu BIT S.A..

O PRELEGENCIE

Zdzisław Karwowski, Prezes Zarządu BIT S.A.

Zdzisław Karwowski ukończył MBA executive w Collegium Humanum w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Menadżerskie Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, z którą cały czas współpracuje przy kształceniu kadr czy rozwoju nowych technologii. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów i zaraz po nich, pracując w branży ICT mocno związanej, w tamtych czasach, z Telekomunikacją Polską. Poczynając od stanowisk specjalisty, kierownika budował systemy dostępowe w całym kraju, zdobywając przy tym doświadczenie i uprawnienia do kierowania w branżach telekomunikacyjnych. Wraz z rozwojem technologii w Polsce, związał się równolegle z branżami IT i Rozwiązań Specjalnych, rozwijając dedykowane produkty i realizując projekty na rzecz Administracji Państwowej o zasięgu regionalnym, krajowym i zagranicznym. Pełnił funkcje Dyrektora, Członka Zarządu oraz Doradcy Zarządu. Jest współzałożycielem BIT S.A. – integratora technologii, działającego w wyżej wymienionych branżach, gdzie od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu. Działa w Podlaskiej Izbie Przemysłowo Handlowej a także jest aktywnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

Opis Firmy BIT S.A.

BIT S.A. – integrator technologiczny działający w trzech obszarach: Bezpieczeństwa, Teleinformatyki oraz Informatyki. Firma integruje systemy do zastosowań stacjonarnych i mobilnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na trzech poziomach: informacyjnym, osobistym oraz narodowym.
Spółka realizowała między innymi projekty takie jak wykonanie: pojazdów specjalnych, rozwiązań kamuflowanych i obserwacyjnych, systemów monitoringu miejskiego i ochrony obiektowej, sieci przewodowych i bezprzewodowych. Ponadto firma wydała produkty dedykowane dla administracji samorządowej: aplikację miejską Lupe oraz własny CMS SmartSite. Wśród innych rozwiązań informatycznych szczególnie warto wspomnieć o dedykowanych produktach, gdzie bezpieczeństwo danych jest na pierwszym miejscu. BIT S.A. opracował autorskie systemy do zarządzania informacjami tajnymi oraz obiegiem dokumentów o wysokiej ważności. Status firmy jako zaufanego partnera w realizacji projektów, gdzie szczególnie istotna jest ochrona informacji, potwierdza Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego na poziomie NATO SECRET oraz UE SECRET.

Data publikacji

06 kwietnia 2022 r.

Efektywność zarządzania firmą w praktyce – Akademia Dobrych Praktyk(8.04.22)