fbpx

Dodatkowe zajęcia dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Szanowni Studenci  

Program wsparcia dla Uczelni na zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku przystąpiła do realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”, finansowanego ze środków budżetu państwa.

Celem zajęć jest wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do odbywania studiów.

Zajęcia realizowane są w wymiarze 30 godzin dydaktycznych z każdego przedmiotu.

Termin realizacji projektu: 19.11.2021 r. – 31.12.2021 r.

Nr umowy: MEiN/2021/DPI/290.

Data publikacji

14 grudnia 2021 r.

Dodatkowe zajęcia dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych