fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 25/2018

Joanna Kalejta, PROBLEMY ZARZĄDZANIA TURYSTYCZNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. PRZYCZYNEK DO BADAŃ

Marta Przychodzka, SEGMENTACJA RYNKU W SEKTORZE TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ASPEKTÓW OFERT DEDYKOWANYCH STUDENTOM I SENIOROM

Jerzy Franciszek Miller, Marta Remiszewska, Anna Brojek, SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA ZAWODNIKÓW TRENUJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ W KATEGORII MŁODZIKA (12-13 LAT)

Kazimierz Witkowski, Paweł Piepiora, Izabela Kowalska, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SENIOREK – KOBIET PO 55 ROKU ŻYCIA

Paweł Piepiora, Ilona Cięszczyk, Michał Krzesiński, RÓŻNICE W TEMPERAMENCIE WŚRÓD MŁODZIEŻOWYCH ZAWODNIKÓW TRENUJĄCYCH SPORT INDYWIDUALNY I ZESPOŁOWY 

Łukasz Witkowski, ANALIZA TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY – ANALIZA EKONOMICZNA NA PODSTAWIE TURNIEJÓW BRYDŻA SPORTOWEGO

Александр Журавский, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

„Roczniki Naukowe” nr 25/2018