fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 24/2018

ARTYKUŁY

Владислав А. Барков, Александр М. Полещук, ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Jerzy Nowocień, Agata Liedtke, REFLEKSJE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I DYREKTORÓW GDAŃSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NAD SZKOLNYM WYCHOWANIEM FIZYCZNYM W UJĘCIU FENOMENOGRAFICZNYM

Aleksandra Nowacka, Paweł Słomiński, Paulina Batorzyńska, ANALIZA WIEKU ORAZ PARAMETRÓW BUDOWY CIAŁA NAJLEPSZYCH LEKKOATLETÓW UCZESTNIKÓW IO W RIO DE JANEIRO W 2016 ROKU

Szymon Żoczek, Monika Bilewicz-Stebel, Robert Stebel, ŚWIADOMOŚĆ PREWENCJI URAZÓW UKŁADU RUCHU U BIEGACZY AMATORÓW 

Szymon Żoczek, Monika Bilewicz-Stebel, Robert Stebel, ZALEŻNOŚĆ POZIOMU ŚWIADOMOŚCI PREWENCJI URAZÓW OD STAŻU BIEGOWEGO WŚRÓD BIEGACZY AMATORÓW 

Ирина И. Гуслистова, ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОЛИМПИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА) 

MISCELLANEA

Krzysztof Sobolewski, Zofia Wasilewska-Sobolewska, ANALIZA TRENINGU SIŁOWEGO DZIESIĘCIOBOISTÓW NA PODSTAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA TRENINGOWEGO NA WYBRANE OGNIWA FUNKCJONALNE APARATU RUCHOWEGO 

„Roczniki Naukowe” nr 24/2018