fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 22/2017

Paweł Piepiora, Ilona Cięszczyk, Michał Krzesiński, YOUNG ATHLETE PERSONALITY MODEL USING THE EXAMPLE OF SELECTED SPORT DISCIPLINES 

Michał Żak, Staniasław Żak, Janusz Jaworski, POZIOM WYBRANYCH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH MŁODYCH BADMINTONISTÓW W ASPEKCIE ALOMETRII ICH ROZWOJU FIZYCZNEGO

Paweł Piepiora, Zbigniew Piepiora, Kazimierz Witkowski, TRENING KUMITE W KARATE WKF – DIALEKTYKA PRZYGOTOWAŃ DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

С. А. Демьянов, А. Ю. Журавский, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. Ю. Журавский, В. В. Маринич, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Maurycy Męczekalski, Anna Dubownik, Roman Rudnicki, ROZWÓJ AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM JAKO EFEKT ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZNACZONYCH NA RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Joanna Omieciuch, Grażyna Anna Ciepiela, AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA MIESZKAŃCÓW WĘGROWA W LATACH 2014 -2016 – MOTYWY WYJAZDÓW I CZAS ICH TRWANIA 

„Roczniki Naukowe” nr 22/2017