fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 21/2017

Robert Dargiewicz, WYKORZYSTANIE TECHNIK INFORMATYCZNYCH W PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ

Dariusz Sokołowski, ZMIANY WIELKOŚCI I STRUKTURY TURYSTYCZNEJ BAZY NOCLEGOWEJ W WIĘKSZYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zbigniew Świątkowski, OCENA SZANS KREACJI TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO DOLNE ŁUŻYCE 

Mariusz Mężyński, Halina Kowalewska-Kalkowska, HYDROLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Aneta Anna Omelan, Natalia Kozłowska, REKREACJA KONNA – MOTYWY UCZESTNICTWA I WPŁYW NA ŻYCIE JEŹDŹCÓW

Наталя Ю. Мацюсь, ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КООРДИНАЦИОННОЙ И КОНДИЦИОННОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ С ОСВОЕНИЕМ БАЗОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ В ГИМНАСТИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

Ewa Mojkowska, Mariusz Wojciuk, Ewa Wojciuk, REEDUKACJA POSTURALNA W HIPOTONII PRZEPONY – OPIS PRZYPADKU

„Roczniki Naukowe” nr 21/2017