fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 16/2016

Agnieszka Grzybowska, Agnieszka Ertman, SPONSORING SPORTOWY JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU BANKÓW

Sławomir Świtała, Marta Koszczyc, STEREOTYP OSOBOWOŚCI STUDENTA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I POLITECHNIKI WE WROCŁAWIU

Sylwia Golian, Agata Kobyłka, Ryszarda Ewa Bernacka, OCENA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW W PUŁAWACH 

Sławomir Świtała, Katarzyna Bukowska, EDUKACJA ZDROWOTNA W OPINII UCZNIÓW X LO WE WROCŁAWIU 

Paweł Adam Piepiora, Zbigniew Norbert Piepiora, THE PHILOSOPHY OF KARATE IN TERMS OF THE DOJO-KUN AND THE NIJU-KUN ON THE EXAMPLE OF STYLE SHOTOKAN 

А. Ю. Журавский; В. Ю. Давыдов, Д. Н. Пригодич, ОТБОР В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ДЕТЕЙ 13-14 – ТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Vladimir Petrov, KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W SYSTEMIE STUDIÓW DLA PRACUJĄCYCH W PRL W LATACH 70. XX WIEKU

Anna Romanowska-Tołłoczko, Piotr Piwowarczyk, Anna Kwaśna, MOTYWACJA I SAMOOCENA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO 

Soroka Andrzej, Stuła Aleksander, THE EFFICIENCY OF DEFENSIVE GAME OF FOOTBALL TEAMS DURING THE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN 2012 

„Roczniki Naukowe” nr 16/2016