fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 15/2016

Sławomir Świtała, Jolanta Gnitecka, Jan Supiński, POŻĄDANE CECHY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W OCZACH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW 

Danuta Zwolińska, Robert Podstawski, WSPÓŁCZESNY PROFIL KOMPETENCYJNY TRENERA PERSONALNEGO, A TAKŻE PROFILE OSOBOWE KOBIET UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA TRENINGU PERSONALNEGO 

Ewa Stępień, Jacek Stępień, Maciej Olesiejuk, Joanna Baj-Korpak, POSTAWA ZDROWOTNA STUDENTÓW BIALSKICH UCZELNI WYŻSZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB TRENUJĄCYCH I NIETRENUJĄCYCH

Urszula Żołądkowska, DIAGNOZA AKTYWNOŚCI REKREACYJNEJ RODZIN ZASTĘPCZYCH. RAPORT Z BADAŃ W POWIECIE SZAMOTULSKIM

Dariusz Śledziewski, Emerson Silami Garcia, Leszek Antoni Szmuchrowski, HEART RATE AS A MEASURE OF EXERCISE INTENSITY IN SOCCER 

Zbigniew Tyc, Dariusz Śledziewski, Karol Gryko, ZMIANY SZYBKOŚCI LOKOMOCYJNEJ 11-12 LETNICH CHŁOPCÓW TRENUJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ W KS SEMP URSYNÓW 

Д. Д. Жадько, Д. И. Курбанов, В. В. Григоревич, И. И. Климович, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 18-20 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Leszek Nosiadek, Andrzej Nosiadek, RÓŻNICE W SKOKU STARTOWYM TECHNIKĄ GRAB I TRACK NA PODSTAWIE ANALIZY KINEMATYCZNEJ FAZY LOTU PŁYWAKÓW

„Roczniki Naukowe” nr 15/2016