fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 14/2015

Marcin Bulak, EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE

Maria Brudnik-Dąbrowska, SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW 

Marlena Przewłocka-Gągała, Ewa Demczuk-Włodarczyk, WPŁYW METODY KINESIO TAPING NA RUCHOMOŚĆ KRĘGOSŁUPA U KOBIET W CIĄŻY 

Aleksandra Śliżewska, Dariusz Boguszewski, PORÓWNANIE ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH I POZIOMU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ZAWODNIKÓW AMP FUTBOL, RUGBY NA WÓZKACH ORAZ NIETRENUJĄCYCH 

Andrzej Soroka, SOMATIC CHARACTERISTICS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS

В. Ю. Давыдов, А. Ю. Журавский, А. Н. Манкевич, Е. Н. Цымбалюк, ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

А. Ю. Журавский, В. В. Шантаровичр, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОДИЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА МУЖСКОГО ОСНОВНОГО И МОЛОДЕЖНОГО СОСТАВОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ

А. П. Саскевич, Е. А. Масловский, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

„Roczniki Naukowe” nr 14/2015