fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 13/2015

Anna Iwacewicz-Orłowska, DYSPROPORCJE DOCHODOWE W SPORCIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH DYSCYPLIN W SEZONIE 2014/2015 

Krzysztof Krawczyk, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MŁODYCH KOBIET W ODNIESIENIU DO WSKAŹNIKÓW SOMATYCZNYCH 

Maria Gacek, NIEKTÓRE ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE CHŁOPCÓW W WIEKU 7-12 LAT TRENUJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ W ZALEŻNOŚCI OD POCZUCIA WŁASNEJ UOGÓLNIONEJ SKUTECZNOŚCI MATEK

К. К. Романович, К. З. Соболевски, ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕНСОМОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

А. П. Саскевич, Е. А. Масловский, М. П. Саскевич, СТАТИСТИЧЕСКАЯ (КОРРЕЛЯЦИОННАЯ) ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СТРУКТУРЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ИГРЫ

Paweł Adam Piepiora, REAKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA ZAWODNIKÓW KARATE STARTUJĄCYCH W ODMIENNYCH SYSTEMACH WALKI SPORTOWEJ KUMITE

В. Г. Ярошевич, Е. А. Масловский, В. Г. Семенов, К. З. Соболевски, ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНОЙ СПОРТИВНОЙ НАУКИ, ВЫСТРАИВАНИЕ ПАРАДИГМЫ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Jan Ceklarz, WSPÓŁCZESNE ASPEKTY LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ NA PRZYKŁADZIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW 

„Roczniki Naukowe” nr 13/2015