fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 27/2019

ARTYKUŁY 

Paweł Słomiński, Aleksandra Nowacka, STRUKTURA TRENINGU I EFEKTYWNOŚĆ STARTOWA MISTRZA ŚWIATA W PŁYWANIU W SEZONIE 2014/2015

Elżbieta Hałaburda, WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE – STAN I PERSPEKTYWY

Paweł Piepiora, Kasper Helbin, Jan Supiński, PROFIL OSOBOWOŚCI ZAWODNIKÓW ŁUCZNICTWA OLIMPIJSKIEGO

Jan Supiński, Krzysztof Kałużny, Helena Mroczkowska, OCENA STARTU W ZAWODACH A POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI ORAZ LĘK WŚRÓD ZAWODNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH INDYWIDUALNE DYSCYPLINY SPORTU

А. Ю. Журавский, ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

А. Ю. Журавский, В. В. Шантарович, МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ВЫСОКОВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
С УЧЕТОМ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

MISCALLANEA

Marek Borek, Dorota Sokołowska, PIŁKARSKI SYSTEM SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W AUSTRII

Mirosław Jurowczyk, Anna Kienig, PRZEBIEG KARIERY SPORTOWEJ ZAWODNIKA KYOKUSHIN KARATE PIOTRA SAWICKIEGO

„Roczniki Naukowe” nr 27/2019