fbpx

Aby złożyć wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy pobrać:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 2)
  2. Oświadczenia do wniosku (zał. nr 8)
  3. Dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Plik
pdf Załącznik nr 2 Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
pdf Załącznik nr 8 oświadczenie do wniosku